Meteen naar de inhoud

Overige

Privacy-regels.
Nei praktijk Tilburg handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de WKKGZ en de beroepscode. Wanneer u een afspraak maakt met mijn praktijk gaat u akkoord met de privacyregels.
Bij informatie-uitwisseling met derden zal ik u op de hoogte brengen en waar nodig om uw schriftelijke toestemming vragen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.
Zelf kunt u hulp aanvragen bij Veilig Thuis Midden Brabant. Telefoonnummer: 013-7516789

Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat u als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk uw klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat u als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die u ontvangen heeft, zodat de zorgverlener kan leren van uw bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor u overzichtelijk wat de stappen zijn die u dient te bewandelen om uw klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maakt u in eerste instantie bespreekbaar bij uw behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neemt u contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kunt u toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Een klachtenformulier kunt u hier downloaden.
Stap 3: Indien de klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kunt u ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie . Hier vindt u de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, dan hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, en ik wil dat u weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht u feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van u.

Via deze link vindt u mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/
Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kunt u hier lezen.

Mijn CAM registratie nummer is 1907352
Registratienummer VIV  is 1907352A
Registratienummer RBCZ is 505109R

VIV logo