Meteen naar de inhoud

Wie ben ik

Ik ben Monique van Loon, moeder, partner, vriendin en net als ieder ander, ervaringsdeskundige van mijn eigen leven. Allemaal rollen waarin ik ervaring heb opgedaan en regelmatig nog steeds op doe over hoe mijn twee dochters op te voeden, hoe een open sfeer in een relatie te creëren, hoe plezier te maken, maar ook hoe de dagelijkse problemen op te lossen. Van al deze ervaringen heb ik veel geleerd en leer ik nog iedere dag.

Mijn achtergrond
Lange tijd werkte ik in het onderwijs: als leerkracht, intern begeleider, als coach bij gedragsproblemen en als remedial teacher. Vandaar dat ik veel ervaring heb met leerproblemen zoals dyslexie, disorthografie en dyscalculie.  Ook gedragsproblemen zoals ADHD, ADD, NLD, PDD-NOS zijn me bekend. Ik plak liever geen etiketten, maar zie deze kinderen als bijzondere kinderen, die een andere manier van aandacht van ons nodig hebben.
Omdat ik het belangrijk vond om meer tijd voor kinderen uit te trekken begon ik in 2006 met mijn eigen praktijk voor kinderen met leerproblemen en emotionele problematiek.
In toenemende mate vroegen ouders mij om ook met hen te werken aan persoonlijke problematiek. Daarnaast kwamen er steeds meer jongeren naar de praktijk. Zodoende werk ik nu in de breedte: met kinderen, jongeren en volwassenen aan emotionele problematiek en lichamelijke klachten.

Opleidingen
Ik volgde opleidingen voor NLP-coach, NEI-therapeut en Coach bij gedragsproblemen in het primair onderwijs. Daarnaast nam ik deel aan vele trainingen zoals Intuïtieve Ontwikkeling, RET, Lichaamswerk en Opvoeden met deugden. De laatste opleidingen die ik voltooide, Energetisch Werk en Subconscious Release Techniques hebben veel diepgang in mijn behandelingen gebracht.

Visie
De visie van waaruit ik werk, is eenvoudig maar krachtig:

 Lekker in je vel zitten betekent vooral dat je
jezelf accepteert, veerkrachtig met veranderingen omgaat,
en je talenten inzet ten behoeve van het geheel.